Ga naar hoofdinhoud

Dankbaarheid en leiderschap

Wat heeft dankbaarheid met leiderschap te maken? Het heeft zelfs een plaats in de 12 bouwstenen voor medisch leiderschap van ons model. Hier leggen we uit waarom.

Er is langzamerhand een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek dat het positieve effect aantoont van dankbaarheid op onze mindset.  Door het actief oefenen van dankbaarheid worden mensen vriendelijker, empathischer, optimistischer en tevredener met hun leven. En uiteraard heeft dit grote invloed op hoe we in ons medisch leiderschap zijn en functioneren. Dus de impact die we creeren met ons medisch leiderschap is positiever wanneer we dankbaarheid beoefenen. Lees hier verder hoe dit onderbouwd wordt.

De bekende ‘happiness-researcher’ Sonja Lyubomirsky benoemt dat dankbaarheid een goed tegengif is voor jaloezie, vijandigheid, irritatie, bezorgdheid en gierigheid. Probeer maar eens om juist op die momenten dankbaarheid toe te passen!

En dan blijkt er ook nog een gunstig effect op de gezondheid. Uiteraard is de kanttekening wel, dat het niet altijd helemaal sluitend te bewijzen is dat dankbaarheid de exclusief direct oorzakelijke factor is.

Lyubomirsky omschrijft 8 positieve effecten van dankbaarheid:

 1. Het versterkt het waarderen van positieve levenservaringen.
 2. Het versterkt eigenwaarde en zelfvertrouwen.
 3. Het helpt mensen anders omgaan met stress en trauma
 4. Het nodigt moreel gedrag uit (anderen helpen, rustig reageren, niet alleen materialistisch zijn, etc)
 5. Dankbaarheid helpt om te verbinden: het maakt het makkelijker om nieuwe relaties te creeren en het versterkt al bestaande relaties.
 6. Dankbaarheid gaat niet samen met negatieve emoties en laat die minder optreden: woede, angst, schuldgevoel, jaloezie, etc.
 7. Het zorgt dat we ons minder met anderen vergelijken.
 8. Het zorgt ervoor, dat we niet te snel aan goede dingen om ons heen gewend raken, zodat we ervan kunnen blijven genieten.

Dankbaarheid is ook een belangrijk onderwerp in ‘The book of joy’ door de Dalai Lama en Desmond Tutu. Zowel de Dalai Lama als Desmond Tutu hebben ruime ervaring met hele slechte omstandigheden in hun leven, waarbij ze het beoefenen van dankbaarheid steeds in praktijk hebben gebracht. Zij zijn beiden rolmodellen hierin.

De Dalai Lama staat elke dag op met het zinnetje:

“I am fortunate to be alive. I have a precious human life. I am not going to waste it”.

Een paar opmerkingen uit hun boek:

 • Christelijke tradities, Buddhistische tradities en misschien wel alle grote spirituele tradities herkennen het belang van dankbaarheid. Het helpt mensen om ons perspectief te veranderen naar alles dat ons is gegeven en alles dat we hebben. Het haalt ons weg bij ‘schaarste perspectieven’ en biedt ons het bredere perspectief van overvloed en betekenis/waarde.
 • Dankbaarheid zorgt ervoor dat je de mogelijkheden ziet in iedere ervaring: zowel positieve als negatieve ervaringen. Deze acceptatie betekent dat je geen energie verliest in het bevechten van de realiteit.
 • Dankbaarheid ondersteunt je in vergeven. Wanneer je jezelf en anderen kan vergeven neemt dit veel boosheid en bitterheid weg, wat je leven waardevoller maakt.
 • Dankbaarheid verbindt ons met elkaar: Als je dankbaar bent, besef je, dat wat jij ontvangt komt dankzij andere mensen.
 • Dankbaarheid geeft grootsheid aan genieten, maakt genieten een ‘hogere ervaring’.
 • Er wordt een link gelegd met vreugde: ‘Joy is the happiness that does not depend on what happens. It is the grateful response to the opportunity that life offers you at this moment.’

Hoe meer je via allerlei kanalen leest over dankbaarheid, des te beter besef je het belang van deze levenshouding van dankbaarheid.

Het belang van dankbaarheid voor leiderschap is duidelijk: je potentieel om je hart te volgen en de regie te nemen wordt vergroot door het beoefenen van dankbaarheid.

Back To Top