Ga naar hoofdinhoud

De wijsheid van jouw kernwaarden

Kernwaarden vormen de diepgewortelde overtuiging of oriëntatie die mensen richting geeft om zich op een bepaalde manier te gedragen en doelen na te streven. Werken in overeenstemming met je waarden (congruentie) voelt beter en geeft meer voldoening.  Kernwaarden zijn in essentie zeer persoonlijk. Per persoon kunnen de kernwaarden én de prioritering verschillen.

Kernwaarden zijn zo diep geworteld, dat je je eigenlijk niet kan voorstellen, dat ze voor iemand anders anders zijn. En daarom is het zo belangrijk ze van jezelf te kennen en daardoor nieuwsgierig te kunnen zijn naar de kernwaarden van een ander.

Kernwaarden spelen ook altijd een rol wanneer we samenwerkingsverbanden begeleiden. Dit creëert heel veel meer begrip voor elkaar en daardoor ook een betere samenwerking. Wanneer je dagelijks met iemand samenwerkt waarvan meerdere waarden conflicteren met jouw kernwaarden betekent dit, dat je er óf bewust bij neer moet leggen, dat dit zo is, óf je beslist dat dit niet de juiste persoon is om mee samen te werken. Je kan namelijk de kernwaarden van iemand anders niet veranderen.

In individuele- of teamcoaching spelen kernwaarden vaak een rol. Hier geef ik enkele voorbeelden:

  • Recent gaf het inzicht waardoor een revalidatiearts kon besluiten om te wisselen van organisatie. Ze had daar eerder wel een vaag gevoel over, maar wist nu heel duidelijk waarom dit een goed besluit was.
  • Een orthopeed besefte hierdoor wat er wrong in het contact met een bepaalde collega. Hun kernwaarden zijn zo fundamenteel verschillend, dat zij het over bepaalde zaken niet eens zullen worden. Door dit besef bouwt zij nu iets meer afstand in de relatie en probeert dit niet meer te veranderen.
  • In een begeleiding van een grote huisartspraktijk met ook alle assistentes en POH’s zorgde het onder woorden brengen van de kernwaarden van de praktijk voor nog meer enthousiasme om daar te werken; door het woorden te geven werd het voor iedereen nog meer bewust en beseften mensen dat deze waarden pasten bij hun individuele kernwaarden. Onbewust had dit in het aanname beleid een rol gespeeld. Bij volgende sollicitaties zullen ze dit nog explicieter kunnen doen.

De lijst met voorbeelden waar kernwaarden een rol spelen is eindeloos. Een goede reden om zelf ook beter te weten wat je eigen kernwaarden zijn. Je kernwaarden bepalen jouw potentieel. Wanneer je ze bewust weet, kan je dus ook bewuster impact hebben op de gebieden die belangrijk voor je zijn en je medisch leiderschap vergroten.

Back To Top