Ga naar hoofdinhoud

We wilden onze goede samenwerking daadkrachtiger maken. Door de bijeenkomst met Angelique zijn we eensgezind slagvaardiger geworden, wat zich vertaalt in ons personeelsbeleid en in onze maatschaps-vergaderingen, waarin we steeds één onderwerp van de gemaakte lijst oppakken.

Back To Top