Skip to content

Wil je verandering in jouw specifieke situatie?

Met onze expertise op gebied van coaching, training, bestuurswerk, teamcoaching en onze wortels in de gezondheidszorg kunnen we maatwerk leveren. Door onze synergie hebben we exponentieel impact.

Wat wij doen

  • Wij richten ons op verstevigen van de verbinding in vakgroepen, MSB’s, VMS, stafbesturen,  huisartsorganisaties of andere samenwerkingsverbanden.
  • Wij begeleiden bij ontwikkeling van een doorleefde visie die concreet sturing geeft aan de gewenste toekomst.
  • We kunnen diverse methodes inzetten, zoals Deep Democracy, Moreel Beraad, Theory U, ORSC (organisation, relationship and system coaching) enz.
  • We kunnen preventief ingezet worden om een goede samenwerking te behouden of te starten. Ook bij problemen kan je ons inroepen om weer de mogelijkheden te kunnen gaan zien.

Onze stijl

  • Wij versterken de kwaliteiten die al aanwezig zijn, zowel individueel als in de groep.
  • Wij faciliteren vernieuwende denkprocessen wat verfrissende uitkomsten oplevert.
  • Wij zorgen voor een supercreatieve heidag.
  • Wij stimuleren verwondering en het verschuiven van perspectieven.
  • Wij boren ieders persoonlijk leiderschap aan.

Wij werkten voor:

Kunnen wij iets voor jou betekenen?

Back To Top