Skip to content

‘Leader from within’, elke dag, altijd

Afgelopen week waren er een aantal coachsessies, waarin de ‘Leader from within’ een belangrijke rol speelde.

  • Een opleider die zijn collega moest aanspreken op het creëren van een onveilig opleidingsklimaat.
  • Een specialist die grenzen aan wil leren geven.
  • Een bijna jonge klare die op zoek gaat naar een vaste werkplek.
  • Een huisarts die handvatten zoekt voor het vormgeven van de toekomst.

Jouw ‘leader from within’ is er altijd!

De term komt uit het boek Co-active leadership. De ‘leader from within’ heeft twee pijlers. Zelf-acceptatie en autonomie/zelf-autoriteit. 

Je zelf-acceptatie wordt verstevigd als je de principiële keuze maakt om je leven van binnen-naar-buiten te leven. Ongeacht de verwachtingen van je omgeving, ongeacht je eigen angsten en onzekerheden. Ongeacht je gedachten dat je perfect zou moeten zijn.
Dat je jezelf accepteert zoals je bent en geen goedkeuring, acceptatie en liefde van een ander nodig hebt. Stel je eens voor wat een vrijheid dat is!

De ander is autonomie/ zelf-autoriteit. Durven te gaan staan voor wat je belangrijk vindt, voor wat je drijft. Je waarden en levensdoel kennen. Vanuit daar ga je de interactie aan met de buitenwereld.

Leven vanuit een stevigere ‘leader within’ betekent niet dat het leven dan altijd simpel is, of dat er geen conflicten of problemen meer zijn. Je kiest wél bewuster welke impact je wilt hebben op je omgeving. En er is iets waar je altijd op kan vertrouwen: je eigen veerkracht, reflectievermogen en moed.

Welke ‘leader from within’ hielp in bovenstaande coachsessies?

  • De drive een veilige opleiding te willen creëren en die drive belangrijker te maken dan de angst om afgewezen te worden – tijdens het gesprek met de collega in het hier en nu blijven en zelfacceptatie ondersteunen de opleider.
  • De overtuiging dat ze alleen haar beste zelf kan geven als ze daar tijd en ruimte voor heeft. Zodat haar creatieve en abstracte deel helderder aanwezig is en het werk uiteindelijk beter en efficiënter gedaan wordt.  Die innerlijke overtuiging helpt om de moed de vinden ‘nee’ te zeggen en daarmee ruimte te creëren. Het is niet zo belangrijk meer of anderen haar aardig vinden als ze kiest vanuit een sterke innerlijke overtuiging over haar beste zelf en wie ze wil zijn.
  • Het kennen van zijn waarden en daarvoor te gaan staan geeft richting in het vinden van een werkplek. Het geeft hem ook woorden om te onderzoeken of de toekomstige werkplek hem ook past. Het gaat er niet alleen om of de sollicitatiecommissie hém wil hebben, maar ook of de werkplek past bij zijn waarden, ambities en verlangens.
  • Het volgen van verlangen, en de moed en vertrouwen dat de volgende stap zich aandient als het tijd is, is een belangrijk aspect van de ‘leader from within’. Zijn is hierin even belangrijk als doen. Deze huisarts besefte dat ze zich vooral richtte op doen, dus dat ze meer aandacht moest geven aan haar zijn.  Controle kunnen loslaten is hier een onderdeel van.

Op deze manier leef je van binnen uit, vanuit een stevige leader within. Daardoor heeft alles wat van buiten naar binnen komt een andere impact. En in deze wisselwerking creëer je leven en werk dat bij jou past! Een beweging die continu aandacht behoeft.

Back To Top