Ga naar hoofdinhoud

Artsen met verstand van zaken

Dit is een boek, dat zakelijker is, dan de boeken die we hier meestal met jullie delen. En zeker een aanrader. Als je het hebt over verantwoordelijkheid nemen, dan is het ook zinvol om wat meer van de zakelijke kant te weten van de zorg waar jij in werkt. En dan niet alleen het stukje waarin jij actief bent. Dit boek geeft een overkoepelend inzicht in het functioneren van de zorg. Met aandacht voor de grote spelers. Het creëert begrip voor ieder van die spelers in de zorg. En dat dient jou als hulpverlener in het verder kijken dan je eigen belang en het gesprek met andere stakeholders op een verbindende manier aan te gaan.

Tweede herziene druk

De tweede geheel herziene druk is uit 2020. Door de COVID-19-pandemie is het belang van de zorg als systeem en de maatschappelijke waarde van medisch leiderschap nog evidenter geworden

Het boek is geschreven door een aantal diverse schrijvers, die uiteraard ook hun meningen geven, waar je het niet altijd mee eens hoeft te zijn. Wel geven al die verschillende manieren van kijken naar de organisatie van de zorg inzicht in het grotere plaatje.

Eén boodschap waar wij stevig achter staan: iedere medicus wordt uitgenodigd tot medisch leiderschap. Carina Hilders en Marcel Levi schrijven in hun inleiding: “Niet alleen heeft de arts dikwijls het beste overzicht over effectiviteit, kwaliteit en veiligheid van medische zorg, maar hij is ook getraind daarbij de belangen van de patiënt voorop te stellen.”

“De inbreng van medici is onmisbaar in het extreem complexe systeem van de moderne gezondheidszorg en deze inbreng zal in de toekomst alleen nog maar toenemen.”

De opbouw van het boek

Allereerst wordt er inzicht gegeven in het functioneren van de zorg als geheel. Met een kleine blik terug naar de geschiedenis van de zorg wordt aangetoond, dat er echt grote veranderingen ten goede zijn geweest. Er wordt inzicht gegeven in de geldstromen in de zorg. Een visie op marktwerking wordt uitgewerkt en ook wordt er gekeken naar onze Nederlandse zorg in internationaal perspectief.

Deel 2 gaat over de organisatie, besturing en financiën van het ziekenhuis. Dit geeft ook wanneer je in de eerste lijn werkt inzicht in het grotere geheel en meer begrip voor bepaalde beslissingen.

Deel 3 geeft ideeën over de toekomst van de zorg. Veel van die ideeën worden al in de praktijk gebracht en daarmee is het motiverend om te lezen.

Het boek wordt afgesloten met 4 onderdelen over medisch leiderschap met veel inzichten en voorbeelden vanuit de praktijk.

Waarom medisch leiderschap?

Het hoofdstuk ‘Waarom medisch leiderschap?” wordt afgesloten met: “de medisch leider van de toekomst, dat bent u! Begint bij uzelf, sta op, leer, spreek aan…U bent nodig om de gezondheidszorg gezond te houden…”

Back To Top