Skip to content

Leiderschap vraagt om BLEZ

BLEZ? Horen we je denken…

BLEZ ©staat voor brein, lichaam, emotie en ziel. En precies deze vier componenten bepalen hoe jij in je leiderschap staat. BLEZ  geeft je een handvat om te kiezen hoe jij in je leiderschap staat: stevig  of wankel, vastberaden of zoekend, vanuit je hart of vanuit je hoofd, verbindend of verdelend, enzovoort…

Als jij je bewust wordt van jouw BLEZ in verschillende omstandigheden draagt dat bij aan de impact die jij bewust wilt creëren.  Hoe congruenter en bewuster jouw BLEZ is, des te groter is je impact. We kennen het allemaal, dat je verhaal heel helder is, maar het niet voor het voetlicht krijgt.  Hoe kan je dit veranderen?

Hoe beïnvloedt BLEZ jouw impact?

Brein
Je brein heeft ongekende mogelijkheden. Onze cognitie is een superkracht van de mensheid. Voor bewuste impact is dit cognitieve brein zeer efficiënt; het kan snel rekenen, snel conclusies trekken, snel abstraheren. Het kan in- en uitzoomen in fracties van seconden. Een brein is heel goed in organiseren en plannen.
Waar zit je brein je in de weg?
In je brein huist ook je innerlijke criticus, die zich bezig houdt met aannames en oordelen over jezelf en over de wereld. Dit deel van je brein kan je kijk op relaties en plannen goed vertroebelen. Je kan dit niet verbloemen, ook al doe je nóg zo je best. Als je brein je in de weg zit heb je vaak een onbewuste impact, de ander voelt je aannames en oordelen.

Lichaam
Je lichaam is een goede graadmeter voor hoe het met je gaat. Als je lijf zich kan ontspannen en uitgerust is, ben je beter in staat signalen van je omgeving op te pikken. Je lijf geeft ook signalen; spanning, pluis-niet pluis, moeheid. Je lijf is ook een goed leerinstrument! Er is veel onderzoek dat laat zien dat je lijf beter onthoudt dan je hoofd. In leiderschapsontwikkeling en coaching wordt dit steeds meer gebruikt.
Waar zit je lichaam je in de weg?
Je lijf is vaak eerlijker dan je zou willen. Ook al heb je iets rationeel nog zo goed geoefend in je hoofd en klopt je verhaal daar, wanneer je het niet echt zelf geloofd, kan je lijf dit helemaal ontkrachten. Het kan signalen uitzenden van spanning, onzekerheid of niet de waarheid spreken. Stel je maar eens voor dat je je rug rondmaakt en je blik naar de grond richt en dan met zachte stem zegt; ‘dit wordt echt een succes.’ Hoe voelt dat?

Emoties
Emoties zijn heel menselijk en spelen een belangrijke rol in leiderschap. Je emoties informeren je over hoe jij je voelt, wat een gebeurtenis met je doet en hoe je zou kunnen reageren. Je eigen emoties en die van de ander kennen en kunnen plaatsen (emotionele intelligentie), bepaalt een groot deel van je verbinding met anderen.
Waar zit je emotie je in de weg?
Je emoties kunnen getriggerd worden door iets  of door iemand (hard praten, een gebaar of een sfeer), waardoor je buiten proporties reageert.  Plots word je terugbracht naar iets uit je verleden, of haakt aan een bepaalde angst. Daardoor creëer je een onbewuste impact. Een andere manier waarop je emoties je in de weg kunnen zitten is dat je ze wegduwt. Daarmee negeer je belangrijke informatie, wat je verhindert om adequaat te reageren.

Ziel
Je ziel geeft je leven richting. Het bepaalt je waarden, je visie en je drijfveren. Je ziel is verbonden met je ‘life purpose’. Leven en werken vanuit je ziel zorgt voor zingeving, tevredenheid en dankbaarheid. Soms vraagt het wat oefening je ziel te kunnen ‘horen’. Stilte, reflectie en introspectie zijn hiervoor nodig.
Waar zit je ziel je in de weg?
Dit gebeurt als je stappen neemt, of een richting kiest die niet congruent is met de wensen van je ziel. Je staat dan niet echt achter je boodschap of je actie. Daardoor komt je boodschap minder krachtig over en verliest daarmee zijn impact. Je bevlogenheid en betrokkenheid worden minder. Daarmee creëer je opnieuw een onbewuste impact.

Congruentie
Het toverwoord is congruentie. De onderdelen van BLEZ dienen congruent te zijn en ondersteunend aan je doel dat je wilt bereiken. Als je minder impact hebt in bepaalde situaties, kijk dan eens waar het schort in congruentie. Welk deel van BLEZ zit je in de weg in het bereiken van je doel?

Back To Top