Skip to content

Huh?! de techniek van het omdenken

Huh?!  de techniek van het omdenken
Berthold Gunster

Een praktische, diepzinnige gids met de basis in veel wetenschappelijk onderzoek. Door de leuke voorbeelden uit de praktijk is het heel makkelijk leesbaar en motiverend. Wanneer je iets ervaart als probleem geeft dat emoties. Die emoties maken regelmatig het probleem in je hoofd groter.

De methode van omdenken geeft handvatten om te voorkomen, dat je willoos slachtoffer van je emoties wordt.

Dat begint met erkennen van die emotie(s). En er ook ruimte aan geven. Dit is het tegenovergestelde van wat je, juist ook als arts, vaak doet: doen alsof je emotie niet bestaat en je eigen emotie negeren. Daarmee blijft die emotie op de achtergrond wel ‘meezeuren’. En kost dus energie zonder dat het iets oplost.

De kerngedachte van omdenken is dat je ‘ja’ zegt tegen de werkelijkheid, dat je stopt je te verzetten tegen problemen, maar de dingen accepteert zoals ze zijn. Hoe moeilijk dat soms ook is. Dat doe je door eerst het probleem tot feiten te ‘deconstrueren’ en daarna op basis van de feiten een nieuwe mogelijkheid te ‘construeren’.

Dus je ‘denkt problemen om’ in mogelijkheden.

Wanneer je hebt (h)erkend welke emoties een rol spelen voorkom je al dat je er onbewust door meegesleept wordt. En dan kan je zelf beslissen of je het probleem wil oplossen, loslaten of omdenken.

Hiervoor geeft Berthold Gunster vier vragen:

 1. Wat is eigenlijk precies het probleem?
 2. Moet je het niet gewoon oplossen of loslaten?
 3. Is het wel een echt probleem?
 4. Ben jij niet het probleem?

Als het probleem dan nog steeds bestaat komt de vijfde vraag
5. Zouden we het probleem om kunnen denken?

Vervolgens laat hij je kiezen uit vier grondhoudingen:

 • Liefde
 • Werk
 • Strijd
 • Spel

Intuitief weet je vaak wel, welke grondhouding bij een bepaald probleem zinvol is.

Onder deze vier grondhoudingen liggen dan 15 (!!) strategieën. Hij beschrijft de strategieën op zo’n heldere manier en met zoveel voorbeelden, dat je echt zin krijgt om ze uit te proberen.

Toe te passen voor kleine en grote problemen, waar je emoties je meesleuren.

Vooruit dan! Ook nog even als toegift: de 15 strategieën:

Grondhouding Liefde:

 1. Accepteren – accepteer wat er is en doe er wat mee.
 2. Wachten – Wacht tot zich een nieuwe mogelijkheid voordoet.
 3. Bekrachtigen – Kijk naar wat werkt, doe daar meer van.
 4. Respecteren – Je geeft mensen waar ze om vragen en niet verwachten.

Grondhouding Werk:

 1. Doorzetten – Doorzetten😀
 2. Focussen – Hou het doel in de gaten. Waar gaat het precies om?
 3. Terugdenken – Zie wat er is als mogelijkheid. Verzin er een probleem bij.

Grondhouding Strijd:

 1. Elimineren – Elimineer een deel van de werkelijkheid. Dit deel kan zowel een ding zijn als een gedachte.
 2. Importeren – De vijand binnenboord halen. Een hacker hoofd ICT beveiliging maken.Collaboreren- Wat wil de vijand wat jij ook wilt?
 3. Collaboreren – Wat wil de vijand dat jij ook wilt?
 4. Verleiden – Je gebruikt het verlangen van de ander om je eigen mogelijkheden te creëren.

Grondhouding Spel:

12. Etaleren – Acteer wat je wilt verbergen. Laat zien waar je je voor schaamt. Toon wat er niet mag zijn.
13. Rol verwisselen – Neem het gedrag van de ander over en versterk dat.
14. Ontregelen – Schop bestaande regels in de war.
15. Omkeren – Maak van een probleem een mogelijkheid, Zie het geluk bij een ongeluk.

Back To Top