Skip to content

Jij kan zelf invloed hebben op jouw autonomie

Autonomie wordt makkelijk gekoppeld aan positie of functie. Het is een onderwerp waar alle artsen tegen aan lopen. Omdat over de laatste jaren de autonomie steeds meer lijkt te worden ingeperkt. Ook voor aios en anios speelt dit. In een positie waar je beoordeeld wordt en afhankelijk bent van anderen kan het lijken alsof autonomie ver te zoeken is. Of als huisarts waar de zorgverzekeraar het voor het zeggen lijkt te hebben. Of als medisch specialist wanneer het bestuur van het ziekenhuis of de organisatie waar jij werkt alles lijkt te beslissen. Hoe vind je in die situaties toch jouw autonomie?

Autonomie is de keuzevrijheid in het handelen en het vermogen van mensen om zichzelf te sturen, ongeacht de beperkingen van de omgeving. Leiderschap gaat in dit geval over de verantwoordelijkheid die je als arts neemt om ruimte te creëren om op jouw eigen wijze bij te dragen aan een goede zorg. En zo dus jouw autonomie te vergroten.  Hiermee blijft je bevlogenheid in stand en wordt vergroot. Leiderschap  kiezen betekent dus om te kiezen autonomie te zien, waar mogelijk. Dit kan ook in hele kleine dingen liggen en toch veel impact hebben.

Een autonoom persoon probeert zaken na te streven die voor hem of haar belangrijk of waardevol zijn. Dit betekent niet, dat diegene altijd zijn/haar zin krijgt. Of dat het altijd moet gaan zoals diegene denkt dat goed is.

Als voorbeeld: ook als aios of anios zijn er momenten dat jij aan kan geven wat er voor jou belangrijk is. Bijvoorbeeld in hoe jij je opleiding vorm wilt geven. Of door een gesprek aan te gaan hoe jij graag met je patiënten om wil gaan. Veel opleiders zijn zeer bereid om van hun a(n)ios te leren.

In onze leergang voor a(n)ios krijg je hiervoor ook handvatten. Vorige deelnemers benoemen dit ook: “De leergang heeft me mogelijkheden gegeven om duidelijker mijn eigen pad vorm te geven in de opleiding.”

Ook in de leergang medisch leiderschap voor huisartsen en medisch specialisten gebeurt dit: ” Nu ik beter weet wat ik belangrijk vind, kan ik daar mijn keuzes ook beter op aanpassen.”

Back To Top