Skip to content

Mindset

“Verander je manier van denken om je doelen te behalen”

Na veel onderzoek concludeert de psycholoog Carol Dweck dat je één van de twee mindsets leert van je ouders, je leraren en je omgeving: de fixed mindset of de ‘growth mindset’.

De ‘fixed mindset’ gaat ervan uit, dat je persoonlijke kwaliteiten zoals je intelligentie en je persoonlijkheid zijn wat ze zijn en niet te veranderen zijn. Je hebt het er maar mee te doen. Deze mindset zorgt ervoor, dat je continu het gevoel hebt, dat je jezelf moet bewijzen. Je moet laten zien wat je te bieden hebt.

Dit betekent, dat je vooral je best doet om geen fouten te maken, want dan val je door de mand. De neiging tot perfectionisme haalt al jouw enthousiasme om te leren onderuit.

De ‘growth mindset’ gaat ervan uit, dat je altijd kan veranderen en groeien. Je intelligentie en je persoonlijkheid zijn een start punt. Je kan jezelf altijd verbeteren en dingen aanleren. In deze mindset zie je fouten maken als mogelijkheid om te leren.

Deze mindset stimuleert het willen oefenen en willen leren. En creëert een sfeer van positiviteit en van mogelijkheden. Het helpt om oordelen over jezelf en over anderen te verminderen, zodat je je vrij voelt om je mogelijkheden te ontdekken en te versterken en anderen daartoe ook uitnodigt.

Deze twee mindsets hebben sterke invloed op hoe jij in je leven kijkt naar wat er wel of niet mogelijk is. Haar onderzoek toont aan, dat je zelf je mindset kan beïnvloeden.

Wat helpt om een ‘growth mindset’ te ontwikkelen?

  • Herken de signalen van een ‘fixed mindset’ (zie de tabel)
  • Onderzoek wat de fixed mindset bij jou triggert
  • Kijk met compassie naar jouw eigen fixed mindset en besef, dat het een gevoel van veiligheid kan geven
  • Heb een gesprek met je fixed mindset: herinner jezelf er bijvoorbeeld aan, dat fouten maken mogelijkheden biedt om te groeien.
Back To Top