Skip to content

Uitstelgedrag

Uitstelgedrag staat in de weg van het nemen van regie. Want door uitstelgedrag bepalen uiteindelijk je deadlines wat je doet en niet jij. Daarmee geef je een stuk regie uit handen.

Dus laten we eens kijken naar dit fenomeen procrastinatie. Hoe kan je ervoor zorgen, dat je die dingen die je echt belangrijk vindt ook daadwerkelijk gaat doen en niet uitstelt? Hoe neem je daarin de regie?

Piers Steel is een hoogleraar psychologie die de resultaten van diverse onderzoeken naar dit fenomeen bij elkaar heeft gevoegd in het boekje “Uitstelgedrag”. Het blijkt dat sommige mensen meer aanleg hebben tot uitstelgedrag dan anderen, maar uiteindelijk raakt het ons allemaal. Hij komt uit op een formule, die onze motivatie voor dingen tot een sommetje kan maken. Altijd leuk om wat logica te brengen in een grotendeels irrationeel fenomeen.

Verwachting: De waarschijnlijkheid of kans van een beloning.

Waarde: Hoeveel levert deze actie je op? Hoe belangrijk is het voor je?

Impulsiviteit: Hoe impulsiever je bent, des te gevoeliger zal je zijn voor uitstel.

Uitstel: De kosten lijken in het moment zwaarder dan kosten in de toekomst.

Als er dingen zijn die je wel erg belangrijk vindt maar steeds maar niet doet, kan een kijkje naar deze formule helpen.

Waar zou je bijvoorbeeld iets kunnen beïnvloeden, zodat de uitkomst van de formule meer kans geeft op het daadwerkelijk uitvoeren van je idee? Hoe kun je je natuurlijke neiging om uit te stellen in goede banen leiden? Hoe kan jij jezelf het beste helpen? Voor mij helpt het als ik er voor zorg, dat er minder ruimte is voor mijn impulsieve aard om te reageren als ik echt iets moet doen: geen mails open, bureau leeg en telefoon uit.

Welk plan wil jij echt uitvoeren en verdwijnt steeds naar beneden op je to do list? Neem de regie door deze formule te benutten!

Stop it!

En om even wat luchtigheid te brengen in een soms frustrerende bezigheid hier een filmpje dat al ouder is, maar nog steeds grappig blijft. Bovendien een leuke parodie op coaching. De bottomline is: “Stop it!” Die eens proberen als je weer eens uitstelgedrag vertoont en je eigen regie uit handen geeft?

Back To Top