Skip to content

Hoe Hans uit de dramadriehoek stapte

Je kunt je al snel machteloos voelen als je in een context werkt die het je lastig maakt. Je komt in een neerwaartse vibe terecht waarin je vooral ziet wat er allemaal niet goed is en dat jij daardoor niet je werk kunt doen zoals je het zou willen doen. Als je dat ook nog eens met elkaar vanuit die negativiteit gaat bespreken kan je samen die negatieve spiraal nog meer versterken en heeft het invloed op de sfeer.

Dit patroon komt niet alleen voor op de werkvloer in de gezondheidszorg, maar zie je terug in allerlei situaties in het (werk)leven. De dramadriehoek (transactionele analyse) is een model dat mooi weergeeft hoe dit werkt. Wanneer je in het ‘drama’ blijft zitten, handel je als slachtoffer, helper of aanklager. Wanneer dat het geval is, pak je geen regie en verschans je je achter je ego muur. Dit voelt kortdurend prettig, maar het verandert helaas niets. De dramadriehoek doorbreken levert je veel meer op. Bij je patiënten kan je dit makkelijk herkennen en benoemen. En hoe zit het eigenlijk bij jezelf?

De vicieuze cirkel van de dramadriehoek

Vanuit je overlevingsbrein stap je dus vanzelf in de dramadriehoek. Je hoeft er niks voor te doen; je brein leidt je daarheen. Vooral wanneer je moe bent of gestrest, wanneer je onmacht voelt of miskenning. Iedere dag kan je daar wel voorbeelden van vinden. Zowel bij jezelf als bij anderen.

Hans, een internist, die vakgroep voorzitter is, besprak in coaching dat hij tijdens een vakgroep vergadering werd beschuldigd door een collega, die zei, dat ze vond, dat hij het de vorige keer tijdens de vakgroepsvergadering helemaal verkeerd had aangepakt en dat ze als vakgroep door zijn voorzitterschap niet verder kwamen (aanklager).
“Belachelijk hoe ze daar op deze manier op terug kwam en temidden van iedereen mij diskwalificeerde als voorzitter”(aanklager).
“Ik doe ook alleen maar mijn best en zij doet niks en roept alleen maar een beetje” (slachtoffer).
“Maar ik zal wel weer de wijste zijn en het gewoon negeren en doorgaan” (redder)
Maar dat kost deze chirurg dus wel veel energie. Wat telkens naar boven komt, wanneer de persoon in kwestie het woord neemt in de volgende vergaderingen, of wanneer ze samenwerken. Eigenlijk speelt zich dan steeds hetzelfde cirkeltje in zijn hoofd af. Bovendien ontstaat er een tweedeling in de vakgroep, doordat sommigen het met hem eens zijn en anderen juist met de collega.

Dramadriehoek doorbreken

Vanuit de dramadriehoek denken haalt niet het beste in jou naar boven. En ook zag Hans, dat ze hiermee samen in een cirkeltje kwamen wat uiteindelijk weinig op zal leveren en de hele vakgroep verdeelt en dus niet slagvaardig maakt.
Hans bedacht in onze coaching hoe dit er een volgende keer vanuit de Medisch leiderschap driehoek anders uit zou kunnen zien:
“We zitten samen in de vakgroep en samen kunnen we meer dan ik alleen. We hebben elkaar nodig” (Medespeler)
“Ik ga het gesprek met haar aan en bied mijn excuses aan voor het stukje wat ik inderdaad niet zo handig heb aangepakt” (initiatiefnemer)
“Ik ben nieuwsgierig naar wat zij belangrijk vindt over dit onderwerp en wil daar graag meer van horen, zodat zij ook eigenaarschap hierover kan nemen” (Coach)

Pak de regie: kies voor invloed uitoefenen

Invloed uitoefenen lukt beter wanneer je vanuit reactief naar proactief beweegt. Terwijl het heel verleidelijk kan zijn om reactief te reageren en daarmee in de dramadriehoek terecht te komen. Er zijn legio situaties waarbij we ook als dokter verdwijnen in de rol van ‘slachtoffer’ of ‘aanklager’ of ‘redder’ (dramadriehoek). Hoeveel meer invloed kan je uitoefenen als je  ervoor kiest om je op te stellen als
‘proactief (initiatiefnemer)’,
‘assertief (medespeler)’ en/of
‘compassievol (coach).
Daarmee nodig je ook de ander uit om uit de dramadriehoek te stappen. Dan komt er meer verbinding en begrip. En vervolgens kan je dan samen beter zorgen, dat er iets verandert.

Stap in jouw medisch leiderschap

In al onze nascholingen krijg je toepasbare handvatten, zodat je minder snel de dramadriehoek in vliegt. En zodat je bewust kan kiezen hoe je invloed wil hebben op een situatie vanuit verbinding. Zodat je meer plezier en voldoening hebt in je werk en je leven als arts. Wil je weten wat er bij jou past? Stuur een email naar info@mpowr.nl.

Back To Top