Skip to content

Our apologies, this page has not been transated in english yet. We are however not following your path through this website, nor are we trying to identify you. And certainly will we not share the little information we might obtain about your visit with others. When you contact us, we will secure your personal information and use it only for the purpose of communicating with you and/or to process your request.

Please contact us if you have any questions about this message or your privacy.

Privacyverklaring

MPOWR is een naam van Lemniscaap VOF. Bij het verlenen van onze diensten in onze trainings/coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

  • Angelique van Dam, Eigenaar MPOWR/Lemniscaap V.O.F.
  • Moniek de Boer, Eigenaar MPOWR/Lemniscaap V.O.F

Huis te Hoornkade 14, 2282JW Rijswijk
KvK: 66024196

hierna te noemen MPOWR.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
MPOWR verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en –plaats (indien opgegeven)
Geslacht (indien opgegeven)
BIG nummer, alleen i.v.m. toekennen accreditatie
Specialisme
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie (e-mail)
Doeleinden
MPOWR verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Het bieden van een persoonlijk coachtraject, training op maat;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Beheer van het cliëntenbestand;
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
Verbetering van de dienstverlening;
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
Facturering;
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Marketing, nieuwsbrief MPOWR (via Mailchimp);
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd (De wettelijke grondslagen zijn genoemd in art. 6 AVG)
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden wordt gebruikt gemaakt van Teamleader en Transip. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tevens wordt gebruikt gemaakt van Icloud en Google Drive voor het opslaan van documenten. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen (anders dan vanuit MPOWR).

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies

Op Mpowr gebruiken wij verschillende types cookies.
Functionele cookies voor het functioneren van de site, zoals het onthouden dat een gebruiker is ingelogd en zijn taalvoorkeur.
Cookies van sociale media. Op de site plaatsen wij onze twitter en facebook berichten via embedded content van deze partijen. Ook gebruiken wij cookies voor het delen van blogberichten via social-media buttons zodat die je kunnen herkennen op het moment dat je een artikel wilt delen.
Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
Mpowr heeft daar geen invloed op.
Facebook
Google+ / Youtube
LinkedIn
Twitter

Cookies voor analytische doeleinden.
Wij gebruiken google analytics voor het bijhouden van gebruikerstatistieken van de website. Deze gegevens (inclusief het ip-adres) worden geanomiseerd en zijn niet te herleiden tot individuele personen. Wij gebruiken deze cookies voor:
het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze
webpagina’s
het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende
pagina’s van onze website bezoekt
het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
het optimaliseren van de website

Verwijderen en uitschakelen van cookies
Na de houdbaarheidsdatum zullen cookies automatisch van je computer worden verwijderd. Het is mogelijk om cookies op een eerder moment handmatig te verwijderen of het opslaan van cookies op je computer uit te schakelen. Dit doe je via de instellingen van je browser. Selecteer de hulpfunctie van je browser (de F1- knop op je toetsenbord) of bekijk de hulppagina’s van Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Internet Explorer om te zien hoe dit in zijn werk gaat.

Beveiliging en wijzigingen

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Toegang is alleen via een wachtwoord te krijgen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

MPOWR/Lemniscaap V.O.F.
Huis te Hoornkade 14
2282 JW RIJSWIJK
info@Mpowr.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Colofon

Concept en design:
The Story of Brent

Website-realisatie:
Gummisko

Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om alle informatie op deze actueel en correct te houden. Er kunnen evenwel geen rechten aan de hier gepresenteerde informatie ontleend worden. Het blijft mensenwerk.

Het gebruiken van informatie of fotografie van onze website mag niet gebeuren zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

 

Back To Top