Skip to content

Meer tijd voor de patient

In de Dokter nummer 4 uit 2021 staat het artikel: Meer tijd voor de patient: Drie huisartsen over hun oplossing.

Huisarts Vincent Coenen geeft een mooi voorbeeld van Medisch Leiderschap. Hij is een oud deelnemer van onze leergang Medisch Leiderschap. Hij startte in 2016 met een pilot waarbij zorgverzekeraar VGZ betaalde voor extra formatie. Inmiddels doen 39 van de 45 praktijken in zijn regio mee met het project. Coenen: ‘Iedereen is naar 15-minuten- consulten gegaan, we hebben extra geld gekregen voor Meer Tijd voor de Patiënt en ons budget voor S2 en S3 is bevroren.’

De praktijken die deelnemen mogen het budget naar eigen inzicht inzet- ten, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen: effectieve zorg proberen te regelen, minder verwijzen naar de tweede lijn, minder voorschrijven en minder diagnostiek doen. Dat lukt gedeeltelijk, vertelt Coenen. ‘Verwij- zingen zijn gedaald met 30 procent en diagnostiek is ook flink afgenomen. Het lukt nog niet om het medicatiebudget te verlagen, daar komen veel andere factoren bij kijken naast dat wat de dokter voorschrijft.’ Is het dan wel een structurele oplossing? Coenen is positief: ‘Als je het goed doet, kun je het terugverdienen. Dat begint op drie grote vlakken: diagnostiek, farmacie en de tweede lijn.’

Back To Top